1
จำนวนนักเรียนชั้น ม.ต้น
1
จำนวนนักเรียนชั้น ม.ปลาย
1
จำนวนรวมนักเรียน
1
จำนวนบุคลากร
  • qxif-bullhornข่าวประกาศจากโรงเรียน
  • qxif-newspaperรอบรั้วน้ำเงินเหลือง
  • qxio-android-playstoreสื่อมัลติมีเดียของโรงเรียน
  • qxif-musicเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
  • qxif-musicเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

qxif-calendar-alt

ตารางการเรียนการสอน

qxio-android-checkmark-circle

ระบบเช็คผลการเรียน

qxif-address-card

ติดต่อเรา

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

โทรศัพท์ 044-991-532 Email: